Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Etkili Ders Çalışma Teknikleri


Ana, baba ve öğretmenlerin öğrenciden genel beklentisi, onların "derslerine çok çalışıp, başarılı olmaları" yönündedir. Beklenti böyle olunca başarısızlığın nedeni, "yeterince çalışmamak" olarak görülmekte ve öğrenciden sürekli daha çok çalışması istenmektedir. Oysa gerekli olan "Bilinçsizce çok çalışmak" değil; verimli ders çalışma yollarını iyi bilerek ve bunlardan gereğince yararlanarak etkili çalışmaktır.
Verimli ders çalışma yollarını öğrenmek isteyen öğrencinin, önce bu yönde olumlu alışkanlıklar kazanmaya kararlı ve niyetli olması gerekir. Buna karar verdikten sonra ders çalışmasını aksatan ya da kolaylaştıran alışkanlıklarının bir listesini yapmalıdır. Bir yandan listede yer alan olumsuz alışkanlıklarını bırakmaya çalışırken öbür yandan da olumlu alışkanlıklarını pekiştirmek için çaba göstermelidir. Çalışma ve denemeler, olumsuz alışkanlıklar atılıncaya, olumlu alışkanlıklar iyice yerleşinceye kadar sürdürülmelidir.


Öğrenme istek ve arzusunu taşımayan, ve öğrenmenin gerekliliğine inanmayan hiçbir öğrenciye hiçbir ders aracı veya hiçbir öğretmen yardımcı olamaz. Kişide çalışma arzu ve isteği olmadığı zaman ilgi ve dikkat kolayca dağılır. Bu da başarıyı olumsuz etkiler.
Ders çalışmak karar vermekle başlar, verdiğimiz kararın doğruluğuna inanarak devam eder. Planlı ve programlı olmak bizi başarıya ulaştırır. Günümüzde “çok çalışmak” yerini “etkili çalışma” ya bırakmıştır. “Etkili çalışma” zamanı belirlenmiş amaçlar ve saptanmış öncelikler doğrultusunda planlı ve programlı olarak yaptığımız çalışmalardır.


Bazı öğrenciler yeterince istekli olmalarına, gayret göstermelerine karşın beklenilen başarıyı gösterememektedirler. Bu durum, çok büyük bir ölçüde çalışma yöntemini bilememekten kaynaklanmaktadır. Verimli ders çalışma yollarını öğrenen ortalama bir öğrenci, zamanını ve enerjisini verimli bir şekilde kullanarak başarılı olabilecektir.
Kişi amacını belirlemeli, belirlediği amacına ulaşacağına inanarak çalışmalıdır. Her insan belirlediği amaca ulaşamayabilir. Amaçlarına ulaşanlar mutlaka inanmış kişilerdir.


Bir şey yapmak, bir yere varmak için kararlı olmak, verdiğimiz karara inanmak gereklidir, ama yeterli değildir. O halde amaçlarını netleştiren öğrencimizin kendine uyacak ve uygulayabilecek bir çalışma planı hazırlaması gerekir. Yaptığımız plana uymak çok önemlidir. Eğer yaptığımız plana uymuyorsak veya onu uygulamıyorsak, yaptığımız plan, dünyanın en iyi planı da olsa o planın işe yaramayacağını aklımızdan çıkarmamamız gerekir.
Planlı olmak; baştan sona “Neyi”, “Nasıl”, “Neden”, “Ne zaman”, “Nerede”,”KİMİN” yapacağının belli olmasıdır. Kısaca planlı olmak 5N 1K demektir. İstediğimiz amaca ulaşmak yani istediğimiz mesleğe sahip olmak için hangi üniversitenin hangi bölümüne gireceğimizi “Neden” ile ifade ederiz. “Neyi” sorusu Üniversitenin istediğimiz bölümüne girmemiz için hangi dersleri çalışmamız ve hangi alanla ilgili soruları çözeceğimizi belirler. “Nasıl” sorusu bir işin ne biçimde, hangi yolla olacağını bize ifade eder. “Ne zaman” ise yapacağımız şeyin zamanını yani ders çalışmaya şimdi mi bir ay sonra mı ya da sınava on beş gün kala mı başlayacağımızı belirtir. Ayrıca günün hangi saatinde hangi derse çalışmamız gerektiğini hangi dersten sonra hangi dersi çalışmanın daha faydalı olacağını bize hatırlatır. “Nerede” ise yapacağımız eylemin yerini belirler ders çalışma faaliyetine nerede icra edeceğimizi bize anlatır. “KİM” sorusu bütün bunları kimin yapacağını dile getirir.
Planlı Çalışmak Öğrenciye; Bir işin hazırlanmasında kendimize yeterli zamanı yaratmamızı sağlar. Yapacağımız işe karşı faal olmamızı sağlar. Özgüvenimizi yükseltir.


Doğru karar vermemizi sağlar ve sık sık bizi karar değiştirmekten kurtarır. Çalışmak için ayrılacak saatler saptanırken çalışılacak dersin sınıfta verildiği güne ve saate yakın olmasına dikkat edilmelidir. Bu durum unutmayı azaltır, öğrenilenleri pekiştirir. Her öğrencinin; en iyi anlayabileceği saatler farklı olmakla birlikte herkes için etkili öğrenme zamanı uykudan önceki ve sabahın erken saatleridir. Çalışma planı, ani olarak ortaya çıkabilecek durumlarda çalışmanın değişik saatlere kaydırılmasına olanak verecek esneklikte olmalıdır. Çalışma sürelerinin uzunluğu derslerin özelliklerine göre düzenlenmelidir. Hangi saatte neyin çalışılacağı kesin olarak önceden bilinmelidir. Çalışma aralarındaki dinlenmeler ne çok uzun ne de çok kısa olmalıdır. Yapılan plana ne ölçüde uyulduğu günün sonunda mutlaka değerlendirilmelidir. Plana uymanın bir zorunluluk olduğu içselleştirilmelidir. Çalışma saatleri olabildiğince her zaman günün aynı saatleri arasında olmalıdır.
“Taşı delen, suyun gücü değil; damlaların sürekliliğidir.”


ETKİLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI NELERDİR?


I- AMAÇLARINIZI BELİRLEYİNİZ


Her çalışma bir amaca yönelik olmalıdır. Bu amaçlar, bir problemin çözümünü öğrenmek, bir yazıdaki ana düşünceyi bulabilmek vs. olabilir. Bunları iyi belirleyerek çalışmaya başlayan kişiler, bu yakın amaçlara ulaşa ulaşa sınıfını geçmek, okulunu bitirmek ve sınavı kazanmak biçiminde özetlenen uzaktaki amaçlarına da ulaşmaktadırlar.


2- PLANLI ÇALIŞINIZ


Birden çok iş ya da ders üzerinde aynı günde çalışmanız gerektiğinde hangisinden işe başlayacağınızı bilemediğiniz ya da çalışmaya başlamak için karar veremediğiniz anlar oluyor mu? Bu soruya yanıtınız "evet" ise, sizin planlı çalışmayı bilmediğinizi kolayca söyleyebiliriz. Bu tür bir durumla, yani aynı zamanda birden çok dersi çalışmayla yüz yüze geldiğinizde, derslerden her birinin üzerinizde yarattığı ruhsal baskı, bunlardan herhangi birine kendinizi tümüyle vermenizi engelleyerek ve verimsiz biçimde işlerden birini bırakıp ötekine atılmanıza neden olacaktır.
Bu tür kararsızlık ve karışıklık ancak hangi dersi ne zaman yapacağınızı belirli bir sıraya koymakla yani "Karar Vermekle" ortadan kalkar. İşte çalışmada plan; "nasıl", "ne zaman" ve "nerede" çalışacağınıza karar vermek demektir.
Günlük çalışma çizelgelerinde; okulda geçen saatler, ders çalışma, eğlenme, dinlenme, ev işlerine yardım ve uyku saatleri gösterilmiş olmalıdır.
Çalışmaya başlayacağı zaman kendini yorgun ve isteksiz hisseden öğrenci çalışma saatlerini yanlış seçmiş demektir. Beklemeden günlük çalışma çizelgesinde gerekli değişikliği yapmalıdır.


3- ZAMANI VERİMLİ KULLANINIZ


Öğrenciler bedensel, zihinsel, duygusal yapıları, ilgileri ve yetenekleri bakımından birbirle-rinden farklıdırlar. Bir öğrencinin isteyerek çalıştığı ve hemen öğrendiği bir dersi bir başka öğ-renci zor öğrenebilir. Bir başka öğrenciyse çabuk yorulabilir ya da çalışmak istemeyebilir. Bu nedenle bir ders ya da konu içinde ayrılacak süre öğrenciden öğrenciye değişir. Her öğrenci zamanı kendine göre ayarlamalıdır.
Bir saat çalıştıktan sonra araya 5-10 dakikalık dinlenme koymak yararlı olur. Bu sayede bir saatlik çalışma sonunda dağılan dikkat ve azalan verim tekrar kazanılır.
Ders çalışmak için gerekli gücün toplanabilmesi bakımından eğlenmeye ve spora da za-man ayrılmalıdır. Ancak bu süre gereğinden fazla olmamalıdır. ( Ayrıca bakınız zaman yönetimi konu başlığımıza)


4- VERİMİ AZALTICI ETKENLERİ ORTADAN KALDIRINIZ


Çalışmaya başlamadan önce, yorgunluk, uykusuzluk, ağrı, sızı, elem duygusu, korku, öf-ke, aşırı kaygı, fazla heyecan, endişe, açlık, aşırı tokluk, aile dertleri, normalin altında ve üs-tündeki fiziki şartlar (çok sıcak, çok soğuk gibi) acelecilik, telaş, araç ve gereç noksanlığı gibi etkenlerin elden geldiğince giderilmesi gerekir.


5- UYGUN BİR ÇALIŞMA ORTAMI SEÇİNİZ


Çalışma yerinin seçimi çok önemlidir. Çalışma yeri derli toplu, yalın elden geldiğince sabit ve sakin olmalı, ayrıca ışık, ısı gibi fiziksel sorunları da çözümlenmiş olmalıdır. Ayrı bir yerin sağlanamaması çalışmadan kaçmanın bir nedeni olmamalı, elverişsiz koşullarda da ders çalışmaya alışmalıdır.
Yatakta, koltukta ve divanda uzanarak çalışmak, dikkatin toplanmasını güçleştirecek, öğ-rencinin çalışmak için daha çok zaman yitirmesine neden olacaktır.


6- DİKKATİNİZİ UYANIK TUTUNUZ


İnsanda dikkat her an vardır, önemli olan bunun çalışılan konu üzerinde toplanabilmesidir. Sevilen ve ilgi duyulan bir konu, dikkatin uyanık tutulmasına yardım eder. Daima belirli yerler-de çalışmak, gürültünün bulunmadığı ortamlarda çalışmak, sandalyede oturarak çalışmak, masada gerekli araçlar dışında başka şeyler bulundurmamak, çalışma yerini 18-20 derece sıcaklıkta tutmak, işleri sıraya koymak, işleri bitirmede kendinizle yarış kararı almak, her sefe-rinde bir çeşit işle çalışmak dikkatin dağılmasını önleyici yöntemlerdir.


7- DERSE HAZIRLIKLI GELİNİZ


Başarılı olmanın yollarından biri de derslerin işlenmesine etkin olarak katılmaktır. Derslerde sürekli edilgin durumda kalan öğrencilerin işlenen konuları anlamaları zordur. Öğrenciler okula gelmeden önce, o gün işleyecekleri konuları gözden geçirmelidirler. Bu sayede hem derslerin işlenişine katılmak için gerekli güveni kazanırlar, hem de öğretmenin anlattıklarını daha kolay anlarlar.
Gerek işlenecek konulara hazırlanırken, gerekse işlenen konular gözden geçirilirken, an-lamakta zorluk çekilen yerler belirlenmeli, bu konularla ilgili sorular hazırlanıp, derste öğretme-ne sorulmalıdır. Öğretmenlerin derse hazırlıklı gelen, soru soran, derse kalkan öğrencileri da-ha çok sevdikleri de unutulmamalıdır.


8- NOT TUTUNUZ


Yazılı hale getirilmeyen bilgiler çok çabuk unutulur. Buna bağlı olarak öğrenci derste dinlediği konuyu çok fazla ayrıntılandırmadan not tutmalıdır. Mümkünse her ders farklı bir deftere not alınmalı, not alırken yazı düzenine dikkat edilmeli ve olabildiğince renkli kalemler kullanılmalıdır.(Not ne kadar güzel görünürse öğrencinin çalışma isteği artar.)


9- ARAÇ - GEREÇ VE KAYNAKLARDAN YARARLANINIZ


Öğrenci, herhangi bir konunun öğrenilmesinde, basılı araçlara ne kadar baş vurursa, öğ-renme ilgisi ve zihinsel yetileri de o kadar çok genişleyecektir.
Basılı öğrenme araçlarından yararlanmada çizelge grafik, harita ve resimlerin özel bir önemi vardır. Bunlar sayfalarca anlatılan bilgileri topluca ve bir arada vererek o konunun kavranmasına yardımcı olmaktadırlar.

 

10- VERİMLİ OKUYUNUZ


Okuma, öğrenmenin en temel yoludur. Öğrenmede hızlı okuma önemli ve gereklidir. Hızlı okumayla hem okunanlar daha iyi anlaşılır, hem de zamandan kazanılır. Okuma hızı lise öğrencileri için yaklaşık 200 - 250 sözcüktür. Bu hız okunulan yazının niteliğine ve okumanın amacına göre ayarlanmalıdır. Vakit geçirmek amacıyla bir hikaye veya roman okurken okuma hızı oldukça yüksek olabilir. Ama okuma yorum yapma, eleştirme özet çıkarmak için yapılıyorsa okuma hızı yavaş olmalıdır.
Hızlı okumanın en önemli yolu sesiz okumadır. Sessiz okuma hızı arttırdığı gibi anlamayı da kolaylaştırır. Hızlı ve anlamlı okuma becerisi kazanabilmek için bol bol okuma çalışmaları yapılmalıdır. Önce gazete, öykü ve roman gibi şeylerle işe başlamalı giderek boş zamanları okuyarak değerlendirme alışkanlığı kazanılmalıdır.


11-ARALIKLI TEKRARLAR YAPARAK UNUTMAYI ÖNLEYİNİZ


Öğrenilenler zamanla unutulabilir. Unutmayı önlemenin iki yolu vardır. Bunlardan biri öğre-nilen bilgileri yeri geldikçe kullanmak, diğeri de aralıklı olarak tekrar etmektir.
Öğrenciler öğrendiklerini yeri geldikçe kullanırken hem bunların işe yaradığını görecekler, hem de yeni bilgiler edinmeye motive olacaklardır.
Aralıklı olarak yapacakları tekrarlar sayesinde ise bir taraftan eski öğrendiklerini hatırlarken diğer yandan da sınavlara her an hazır durumda olacaklardır.


Ders çalışma sırasında konsantre olamamak ve dikkati yeterince toplayamamak çok sayıda öğrencinin en önemli sorunu. Şüphesiz konsantrasyonu artırmak için önerilen çeşitli teknikler var. Ancak Virginia Politeknik Üniversitesi ve Eyalet Üniversitesi öğretim üyeleri bu konu için, öğrencilerin öncelikle iki önemli konuyu tekrar gözden geçirmelerini öneriyorlar. Bu temel tavsiyeler sizin için aşağıda sıralanmıştır;


1. Kendinize sadece ders çalışmak için uygun bir ortam oluşturun!


A. Kendiniz için ders çalışabileceğiniz bir yer (veya yerler) bulun. Bu yer örneğin kampüsteki veya okuldaki bir kütüphane, boş bir sınıf, öğrenci merkezinde sessiz bir köşe, veya evinizde kendi yatak odanız vb. bir yer olabilir.
B. Kendiniz için sadece çalışma amaçlı kullanacağınız özel bir yer hazırlayın. Bu özel yerde olduğunuzda, içinizde çalışma isteğinizi harekete geçirecek bir alışkanlık oluşturmalısınız. Dolayısıyla bu özel yeri arkadaşlarınızla sohbet etmek, müzik dinlemek, mektup yazmak veya boş hayaller kurmak için kullanmayın.


C. Ders çalışmak için seçtiğiniz yerin aşağıda belirtilen özellikleri size sunduğundan emin olun;
Aydınlık olmalı,
Havalandırması bulunmalı,
Rahat bir sandalye olmalı (ama çok da rahat olmamalı),
Ders çalışma materyalleri için yeterince geniş bir masa mevcut olmalı.


D. Ders çalışmak için seçtiğiniz yerde aşağıda belirtilen özellikler kesinlikle olmamalı;
İştirak etmek istediğiniz bir başka faaliyet görüş alanınız içinde olmamalı,
Yakında telefon bulunmamalı,
Yakınınızda duyabileceğiniz yüksek sesli bir yayın olmamalı,
Televizyon olmamalı,
Yanınızda çok konuşan veya konuşmayı seven bir arkadaşınız bulunmamalı,
Yakında içi harika yiyecek alternatifleriyle dolu bir buzdolabı bulunmamalı.


2. Çalışmalarınızı küçük ve kısa vadeli hedeflere bölünüz.


A. Kendiniz için amaçsız ve “Cumartesi gününü tamamen ders çalışmaya ayırdım!” gibi geniş ve belirsiz hedefler koymayın. Bu tip hedefler sizi başarısız kılmaktan ve cesaretinizi kırmaktan başka bir işe yaramazlar.
B. Belli bir zaman dilimini ders çalışmak için ayırın ve bu zaman diliminde kendiniz için ulaşabileceğiniz hedefler koyun. Örneğin, “Matematikten 10 tane problem çözeceğim, hazırlamam gereken İngilizce projenin taslağını hazırlayacağım ve fizik dersinden 7. konuyu tekrar edeceğim” gibi belirli hedefler koyabilirsiniz.
C. Hedefinizi ders çalışmak için oturduğunuzda, ders çalışmaya başlamadan tespit etmelisiniz. Ancak seçtiğiniz hedef ulaşılabilir olmalı. Zamanınız artarsa seçtiğiniz hedeften daha fazlasını
yapmanızda bir sakınca yok. Çok kolay gibi görünse de koyulan hedefe ulaşılması mümkün olmalı.
Aktif okuma ve dinleme becerisini nasıl geliştiririm yine öğrencilerimizin sıklıkla sordukları sorulardandır. Aşağıda bu konuyla ilgili somut önerilere yer verilmiştir.


1-DİNLEME BECERİSİNİ GELİŞTİRMEK:


Etkili dinleme ,dinlerken o ana kadar söylenenlerden sonra söylenebilecekleri tahmin etmeyi içerir.Bunu yapmaya çalışmak derste sürekli uyanık kalmanızı sağlar. Etkili dinleme becerisi için uzmanların önerdiği İFİKAN yöntemini size tavsiye edebilirim
İ = İLERİYE BAK
F= Fikirler
İ=İŞARETLER
K=KATIL
A=ARAŞTIR
N=NOT TUT
İLERİYE BAK
Dersten önce o dersle ilgili kısımları okumak ve hazırlıklı olmak . Önemli yerlere formüllere ,isimlere ,kavramlara dikkat etmek kalıcı öğrenme sağlar.
Ön okuma esnasında kafana takılan soruları yaz .


FİKİRLER


Önemli olan ve konuyu oluşturan fikirlere karşı uyanık olmaya yöneliktir. Bir konuyu dinlerken ana temayı ve fikri yakalamaya çalışmak öğrenmenin önemli bir adımıdır. Bu kapsamda; bilginin yeni olup olmadığını, neyi ortaya koyduğunu, temelde anlatmak istediğinin ne olduğunu sorgulayarak yapılan dinleme ile göreceksiniz ki; temel bir bilgi sürekli işlenmektedir. Bu bütünü ve parçaları ayrı ayrı görmenizi sağlayacaktır.


İŞARETLER
Dinlerken ve ya okurken işaretlere dikkat edin . Yazılı metinlerde koyu yazılmış ve ya iTalik olan noktalara özellikle anlamaya çalışın . Aynı şey dinlerken de geçerlidir. Vurgulamalara ses tonuna ve tekrar edilen bilgilere dikkat edin.


KATIL
Ders veya dinlediğiniz konuyu etkileşim içinde dinlemek önemlidir. Bu hem sizi uyanık tutar hem de motivasyonunuzu arttırır. Anlatılan konuyu daha zevkli hale getirmek sizn de o derse katılmanızla ilgilidir.


ARAŞTIR
Ön hazırlık sırasında veya dinlerken aklınıza takılan soruları sormalı ,konuyu farklı boyutlarıyla ele almayı mutlaka denmelisiniz. Verilen cevaplar yeterli gelmediyse yenilerini sormaya çekinmemelisiniz. UNUTMAYIN ÖĞRENMEK İÇİN ORDASINIZ.


NOT TUTUN
Not almak dinlemeyi aktif bir şekilde sağlayan ,şimdiye kadar anlatılanları toparlayan gerçek anlamda kalıcı bilgileri edinmeyi sağlayan not tutma ileriye bakarak ,fikirlere ve işaretlere dikkat ederek ,katılarak öğrenmeyi sağlar. Not tutarken anlaşılır kısa özgün işaretler kullnamay dikkat ediniz.


OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEK
Etkili okuma yöntemlerini bilmek öğrenmeyi olumlu yönde etkileyen unsurlar arasında sayılabilir. Bunun için
Ön İnceleme:
Bir kitabı elinize aldığınızda önsözünü ,yazarın notunu ,hakkındaki bilgileri ve içindekiler bölümünü okumak işinizi kolaylaştırır. Böylece hem kitap hakkında bilgi sahibi olursunuz hemde size gerekli olup olmadığına karar vermenizi sağlar.


Altını Çizmek
Okunan metnin önemli bulunan yerlerinin altını çizmek aktif okumayı sağlayacaktır. Bu size metnin ana hatlarını belirlemeyi, özet yapmayı, tekrarı, hatırlamayı sağlar.
Ancak altını çizemeden önce metnin önce genelini okumalı, ikinci okumada önemli görülen yerleri çizmek işinizi kolaylaştıracaktır.
Kendinize uygun alt çizme veya renklendirme metodu geliştirmeye dikkat edin.


Özet Çıkarmak
Okuduğunuz ve altını çizdiğiniz metnin akılda kalan kısımlarını ve altını çizdiğiniz yerlerini de kullanarak özetleyin. Özetiniz kısa anlaşılır olmalı ayrıca bunun için Kavram haritası da kullanabilirsiniz.
Kavram Haritaları Oluşturmak : Her ders için mutlaka kendi kavrama haritanızı oluşturun.
Tekrar etmek: Öğrendiğiniz her şeyi belli aralıklarla mutlaka tekrar edin bunun için çıkardığınız özetler ve kavram haritaları işinizi kolaylaştıracaktır. Unutmayın . Öğrenirken ne kadar çok duyu organınızı kullanırsanız öğrenme o kadar aktif ve kalıcı hale gelecektir.


AMAN BUNLARA DİKKAT:
1- Konuyu öğrendikten sonra yeterince test çözmemek
2- Planlı tekrarlar yapmamak
3- Ders hakkında sürekli olumsuz fikirler üretmek
4- Ders çalışma ortamını oluşturmamak
5- Amaçsız çalışmak
6- Programsız çalışmak
7- Müzik dinleterek veya tv seyrederek çalışmak
8- Ezber yapmak
9- Kaynak kitaplardan yararlanmamak
10- Kendine güvenmemek
11- Yatarak ve uzanarak ders çalışmak
12- Düzenli olarak not tutmamak
13- Ders devamsızlığı yapmak
14- Dersi dikatli dinlememek
15- Anlayamadığımız yeri sormamak
16- Derse meraklı ve ilgili olmamak
17- Telefonla oynamak
18- Ders çalışırken başka şeyler düşünmek

 

 

Hazırlayan :Fatma Ulker

©2020 E-services Education Erasmus+ KA2 Project Ref. Nr.: 2015-1-TR01-KA201-0022552
Bu yayın Avrupa Birliği’nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü liderliğindeki proje konsorsiyumu sorumlu olup , herhangi bir şekilde AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
“This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the project consortium and can in no way reflect the views of the European Union”

Search

51613
TodayToday65
YesterdayYesterday78
This WeekThis Week65
This MonthThis Month210
All DaysAll Days51613